Bashkëpunimet dhe anëtarësimet e DSA-së

Bashkëpunimet dhe anëtarësimet e DSA-së

Down Syndrome Albania ka bashkëpunim me:

Down Syndrome Kosova

Future for You (Elbasan)

Down Syndrome International

European Down Syndrome Association

Down Syndrome Turkey

 

Anëtarsimi:

Fondacioni Down Syndrome Albania është anëtarë e Down Syndrome International ( www.ds-int.org ). DSI është një organizatë ndërkombëtare që përfshin individë dhe organizata nga e gjithë bota dhe që angazhohet të përmirësojë cilësinë e jetës për individët me sindromën Down në të gjthë botën dhe promovon të drejtat e tyre për pranim dhe gjithëpërfshirje si anëtarë të vlefshëm dhe me të drejta të plota të komunitetit të tyre.

Gjithashtu Fondacioni Down Syndrome Albania është anëtarë e European Down Syndrome Association ( www.edsa.eu ). EDSA është organizata europiane e sindromës Down dhe si e tillë mbështet dhe përfaqëson individët me sindromën Down në Europë. EDSA bashkon organizatat nga e gjithë Europa, duke i informuar dhe duke promovuar bashkëpunimin mes tyre për të përmirësuar jetën e individëve me sindromën Down dhe familjeve të tyre.