Materiale/Publikime

Materiale/Publikime

Të drejtat e njeriut nën optikën e të rinjve

Ky botim u realizua në sajë të zbatimit të nën grant-it “Together We Grow Stronger” në kuadër të projektit “Të rinjtë për të drejtat e njeriut në Shqipëri” i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga World Vision Albania dhe SEEYN i cili synon të fuqizojë organizatat e shoqërisë civile dhe angazhimin/aktivizimin e të rinjve në promovimin e të drejtave të njeriut në Shqipëri.

Lexo më shumë

Studim mbi shëndetin mendor të prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara intelektuale dhe sfida në zhvillim.

Studimi është kryer nga Fatjona Hysi - Psikologe e Këshillimit Prindëror pranë Qendrës së Shërbimeve "PRO PAK" të Fondacionit Down Syndrome Albania

Të jesh prind është padyshim një nga përvojat dhe përgjegjësitë më të mëdha në jetë. Çdo prind në përditshmëri përjeton shumë dashuri dhe gëzim që buron nga fëmijët dhe marrëdhënia me ta por edhe plot sfida, vështirësi dhe stres. Pa diskutim që ardhja në jetë dhe rritja e një fëmije me aftësi të kufizuara apo sfida të tjera në zhvillim, dikton një dinamikë ndryshe në sistemin familjar.

Lexo më shumë

Pyetje & Përgjigje mbi Covid 19 dhe Sindromës Down

Gjithçka dimë rreth COVID 19 dhe Sindromës DOWN - Pyetje dhe përgjigje për COVID 19 dhe Sindromën DOWN

Lexo më shumë

Manuali “Kam të drejtë dhe potencial të arsimohem”

Manuali “KAM TË DREJTË DHE POTENCIAL TË ARSIMOHEM” MANUAL NË NDIHMË TË MËSUESIT PËR NXËNËSIT ME SINDROMËN DOWN KLASA I-IX i vjen në ndihmë të gjithë mësuesve të klasës dhe mësueve ndihmës të cilët kanë në klasat e tyre fëmijë me sindromën Down.

Lexo më shumë

Sëmundja e Alzheimer dhe Sindroma Down - Një Guidë Praktike për Kujdestarët

Përkthehu vullnetarisht për Fondacionin Down Syndrome Albania ARGITA BRAHO

Lexo guidën

Raporti i parë kombëtar për nxënësit me sindromën Down në arsim

Ky raport u përgatit nga Fondacioni Down Syndrome Albania me mbështetjen e Projektit të Kombeve të Bashkuara për Përfshirjen Sociale në Shqipëri (UNSSIA) që zbatohet nga PNUD dhe agjensi të tjera të OKB-së, në partneritet me Qeverinë Shqiptare, dhe financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).

Punuan: Ermira Shabani, Fondacioni Down Syndrome Albania
              Mirela Juka, Fondacioni Down Syndrome Albania  

Ky botim nuk mund të riprodhohet apo shpërndahet në ndonjë formë apo mënyrë (në formë elektronike, mekanike, fotokopje apo çfarë do lloj mënyrë tjetër) pa marrë miratimin e Fondacionit Down Syndrome Albania.

Lexo më shumë

E drejta për Arsimin e fëmijëve me Sindromën Down në kuadër të Arsimimit Gjithëpërfshirës

Pranë Fondacionit Down Syndrome Albania, prindërit, familjarët dhe të tjerë të interesuar, mund të marrin Këshillim Ligjorë mbi të drejtën për Arsimin e fëmijëve me Sindromën Down në kuadër të Arsimimit Gjithëpërfshirës.

Lexo më shumë

Kujdesi, edukimi dhe zhvillimi i fëmijëve me sindromën Down

Ky udhëzues u vjen në ndihmë të gjithë kujdestarëve, edukatorëve dhe psikologëve të kopshteve dhe çerdheve, të cilët punojnë me fëmijët me aftësi të kufizara dhe specifikisht me sindromën Down.

Qëllimi i këtij udhëzuesi është të informojë saktë edukatorët dhe psikologët e kopshteve dhe çerdheve rreth të drejtave të fëmijëve me Sindromën Down për arsim gjithëpërfshirës, të informojë për aspektet dhe specifikat e zhvillimit të këtyre fëmijëve së dhe të udhëzojë edukatorët dhe psikologët në punën e tyre të përditshme akademike dhe përkujdesëse me fëmijët me sindromën Down.

Lexo më shumë