Kursi i kërcimit

Kursi i kërcimit

Kursi i kërcimit përveç argëtimit dhe rritjes së motivimit të fëmijëve për të shkathtësuar lëvizjet e trupit të tyre shërbejnë për të promovuar dhe për të stimuluar zhvillimin e motorikës globale tek fëmijët 3-12 vjeç dhe rifitimin e aftësive motore autonome, duke rritur shkathtësinë në lëvizjet e duarve dhe të këmbëve, duke ndërtuar fortësinë e muskujve të mëdhej të trupit dhe përmirësimin e lëvizjeve dhe të posturës së trupit. Përmes këtij kursi stimulohen dhe aftësitë imituese të fëmijës (imitime motore).