Kurset e të shtunave

Kurset e të shtunave

KURSI I PIKTURËS PRANË DOWN SYNDROME ALBANIA
Periudha: 3 Tetor- 13 Janar 2015 (sezoni 2)

Java 1- 6: Të kuptojmë stinën e vjeshtës

Gjatë këtyre javëve të arrijnë të mësojnë ngjyrat e vjeshtës, kombinimet e thjeshta të ngjyrave, ngjyrosjen brenda kontureve, imitimin e figurave, vizatimin e figurave te thjeshta.

Java 6- 12: Të kuptjmë stinën e dimrit

Gjatë këtyre javëve të arrijnë të mësojnë ngjyrat e dimrit, kombinimet e thjeshta të ngjyrave, ngjyrosjen brenda kontureve, imitimin e figurave, vizatimin e figurave te thjeshta.

 

KURSI I PUNEDORES PRANË DOËN SYNDROME ALBANIA
Periudha: 3 Tetor- 13 Janar 2015 (sezoni 2)

Java 1: Krijimi i aksesoreve zbukurues

Java 2 & 3: Krijimi i TUTU

Java 4, 5 dhe 6: Krijimi i koshave me funksione të ndryshme

Java 7 dhe 8: Krijimi i Bizhu-ve

Java 9 & 10: Krijimi i kornizave për fotografi

Java 11, 12 dhe 13: Të krijojmë emrin tonë me materiale të ndryshme

 

KURSI I KUZHINËS PRANË DOËN SYNDROME ALBANIA
Periudha: 3 Tetor- 13 Janar 2015

Java 1 & 2: Mjetet e kuzhinës

Java 3: Rregullimi i tavolinës

Java 4 & 5: Të blejmë ushqimet e duhura dhe t’i pastrojmë ato

Java 6: Pastrim i ushqimeve dhe prerja e tyre

Java 7: Përgatitja për gatim (mjetet e nevojshme + përgatitja e ushqimeve përpara gatimit)

Java 8: Përgatitja për gatim (mjetet e nevojshme + përgatitja e ushqimeve përpara gatimit)

Java 9: Përgatitja për gatim (mjetet e nevojshme + përgatitja e ushqimeve përpara gatimit)

Java 10: Përgatitja për gatim (mjetet e nevojshme + përgatitja e ushqimeve përpara gatimit)