Materiale/Publikime

Materiale/Publikime

Raporti i parë kombëtar për nxënësit me sindromën Down në arsim

Ky raport u përgatit nga Fondacioni Down Syndrome Albania me mbështetjen e Projektit të Kombeve të Bashkuara për Përfshirjen Sociale në Shqipëri (UNSSIA) që zbatohet nga PNUD dhe agjensi të tjera të OKB-së, në partneritet me Qeverinë Shqiptare, dhe financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).

Punuan: Ermira Shabani, Fondacioni Down Syndrome Albania
              Mirela Juka, Fondacioni Down Syndrome Albania  

Ky botim nuk mund të riprodhohet apo shpërndahet në ndonjë formë apo mënyrë (në formë elektronike, mekanike, fotokopje apo çfarë do lloj mënyrë tjetër) pa marrë miratimin e Fondacionit Down Syndrome Albania.

Lexo më shumë

E drejta për Arsimin e fëmijëve me Sindromën Down në kuadër të Arsimimit Gjithëpërfshirës

Pranë Fondacionit Down Syndrome Albania, prindërit, familjarët dhe të tjerë të interesuar, mund të marrin Këshillim Ligjorë mbi të drejtën për Arsimin e fëmijëve me Sindromën Down në kuadër të Arsimimit Gjithëpërfshirës.

Lexo më shumë

Kujdesi, edukimi dhe zhvillimi i fëmijëve me sindromën Down

Ky udhëzues u vjen në ndihmë të gjithë kujdestarëve, edukatorëve dhe psikologëve të kopshteve dhe çerdheve, të cilët punojnë me fëmijët me aftësi të kufizara dhe specifikisht me sindromën Down.

Qëllimi i këtij udhëzuesi është të informojë saktë edukatorët dhe psikologët e kopshteve dhe çerdheve rreth të drejtave të fëmijëve me Sindromën Down për arsim gjithëpërfshirës, të informojë për aspektet dhe specifikat e zhvillimit të këtyre fëmijëve së dhe të udhëzojë edukatorët dhe psikologët në punën e tyre të përditshme akademike dhe përkujdesëse me fëmijët me sindromën Down.

Lexo më shumë

Udhërrëfyesi i kujdesit shëndetësor për individët me Sindromën Down

Të gjithë të interesuarit, materialet e mëposhtme mund t’i gjejnë dhe t’i marrin falas pranë Fondacionit Down Syndrome Albania

Udhërrëfyesi i kujdesit shëndetësor për individët me Sindromën Down është një dokument zyrtar lëshuar nga Shoqata Evropiane e Sindromës Down (EDSA), shkruar nga një ekip ndërkombëtar mjekësh dhe ekspertësh të sindromës Down, nën drejtimin e Prof. Alberto Rasore-Quartino.

Lexo më shumë