Njoftime

Njoftime

Praktikat e Rekomanduara për Ndërhyrjen e Hershme - Udhëzues për profesionistë dhe komunitetin e gjerë

Ky udhëzues vjen në gjuhën shqipe nga Fondacioni Down Syndrome Albania si një dije e konsoliduar me bazë shkencore për profesionistët, vendimmarrësit dhe familjarët e fëmijëve me aftësi të kufizuara apo të rrezikuar nga pengesa në zhvillim.

 


  • Rëndësinë e ndërhyrjes së hershme
  • Praktikat më të avancuara evropiane të aplikuara ndër vite
  • Qasjen e ndërhyrjes me në qendër familjen
  • Tranzicionin nga ndërhyrja në fëmijërinë e hershme në shërbimet e specializuara dhe në sistemin arsimor

 


  • Nxitja e politikave për përmirësimin e legjislacionit dhe zbatimin e qasjeve të reja në ndërhyrjen në fëmijërinë e hershme.
  • Rëndësia e madhe e fuqizimit të familjeve dhe rolin e tyre në mbështetjen e zhvillimit të fëmijës.
  • Qasje dhe zbatime praktike për profesionistët në terapitë dhe punën e tyre me familjet dhe fëmijët me aftësi të kufizuara apo pengesa në zhvillim. 

Është një fakt i pamohueshëm sot që zhvillimi i shëndetshëm i fëmijëve evidentohet që në barkun e nënës. Karakteristikat e familjes dhe të mjedisit shoqëror ku jetojnë fëmijët, kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin e fëmijës me efekte në nivelin e sistemit nervor qendror.

Praktikat teorike që do të gjeni brenda këtij udhëzuesit bazuar në neuro-shkencë, janë të konsoliduara dhe përbëjnë themelin e terapive për ndërhyrjen e hershme, sidomos tek fëmijët me aftësi të kufizuara ose të predispozuar për probleme të zhvillimit.

Down Syndrome Albania i jep rëndësi të veçantë sjelljes në gjuhën shqipe të informacionit më të avancuar shkencor dhe terapeutik në Europe, dhe ka kënaqësinë t’i prezantojë profesionistët, organet competente dhe publikut të gjerë shqiptar, me botimin “Praktikat e Rekomanduara për Ndërhyrjen e Hershme” zhvilluar në Portugali në kuadër të projetit "Më shumë ndërhyrje, Ndërhyrje më e mirë’ promovuar nga Shoqata Kombëtare e Ndërhyrjes së Hershme (ANIP) me mbështetjen e Fondacionit ‘Calouste Gulbenkian’ (CGF).

Këto praktika kanë bosht familjen në kompleks dhe jo vetëm fëmijën si individ të veçantë, ndaj ky udhëzues është shumë-planësh dhe tepër informues për të gjitha palët e përfshira në kujdesin e komuniteteve dhe familjeve të ndikuara nga shumë-llojshmëria e pengesave në zhvillim.

Thirrja me e madhe për mësimin dhe ndërgjegjësimin ndaj këtij informacioni praktik, sikurse për ngritjen e sistemeve përkatëse për zbatimin e këtyre teorie praktive, varet tërësisht nga angazhimi në terren i të gjithë aktorëve përgjegjës për përkundesjen ndaj komunitetit të personave me aftësi të kufizuara.

Jo vetëm profesionistët e fushës, por sidomos administratorët brenda sistemit shtetëror dhe privat shkollor dhe social, që janë direkt përgjegjës, do të kenë më shumë përfitime nga vënia në praktikë me rigorozitet i këtij udhëzuesi.

Ky udhëzues është një eksperiencë e gjallë, e cila duhet të përthithet dhe përshtatet sipas parametrave të shoqërisë shqiptare në kontekstin e sotshëm të zhvillimit social dhe kuadrit ligjor, vendosur sipas standarteve europiane, të cilat Shqipëria aspiron të arrijë dhe përfeksionojë për veten e saj.

Down Syndrome Albania, gjithashtu fton publikun e gjerë shqiptarë të shfletojë këtë manual për të kuptuar disa nga kompleksitetet që vijnë si pasojë e mos-funksionimit të institucioneve sociale dhe nevojës për mirëmbajtjen e hapësirës sociale të pastër dhe etike, për të gjithë, por sidomos fëmijët dhe familjet më vulnerabël. Progresi social është i vetmi kontekst që e dallon një shoqëri të zhvilluar, përtej ekonomise dhe teknologjisë.

Shpallje e Vendit Vakant – Menaxher Finance

Shpallje e Vendit Vakant – Menaxher Finance

Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA), u themelua ne vitin 2013, si nje organizate jo qeveritare dhe jo fitimprurese per te operuar ne fushen e te drejtave te njeriut dhe me konkretisht te te drejtave te personave me aftesi te kufizuara. DSA eshte anetare e shume organizatave te tjera nderkombetare. Per me shume lutem vizitoni www.dsalbania.org dhe faqet tona te mediave sociale ne Facebook (Down Syndrome Albania) dhe ne Instagram (down_syndrome_albania)

Lexo më shumë

Shtyhet afati për ofertime - Kërkesë për Oferta- Rikonstruksion dhe Mobilim

Shtyhet afati për ofertime.

Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA) është një organizatë jo fitimprurëse e themeluar në vitin 2013, përkushtuar për përkrahjen dhe gjithëpërfshirjen e personave me sindromën Down në shoqërinë shqiptare. 

DSA si qëllim të saj ka informimin dhe ndërgjegjësimin e drejtë të opinionit publik dhe palëve të tjera të interesit, duke dhënë një kontribut në zhvillimin e potencialit maksimal të individëve me sindromën Down dhe me aftësi të tjera të kufizuara intelektuale.

Në kuadër të vijimësisë dhe zhvillimit të misionit të saj, Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA) së fundmi po zgjeron fushën e veprimtarisë dhe shërbimeve të ofruara duke u zhvendosur në ambjente të reja. Në këto kushte DSA shpall kërkesën për ofertë për cilindo subjekt të interesuar për të paraqitur ofertat e tyre deri me dt 3 Prill (afati i mëparshëm ishte 29 Mars).

Duke qenë se na u ridesh të rishikonim dhe njëherë për saktësi preventivët, po shtyjmë datën e pritjes së ofertave deri me 3 Prill.

Pra po kërkojmë oferta për:

1. Nga një firmë Zbatuese për Punime Ndërtimore, Elektrike, Hidraulike dhe Kondicionim.

2. Nga një punishte mobilerie.

Lexo më shumë

Kërkesë për Oferta- Rikonstruksion dhe Mobilim

KËRKESË PËR OFERTË

 

Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA) është një organizatë jo fitimprurëse e themeluar në vitin 2013, përkushtuar për përkrahjen dhe gjithëpërfshirjen e personave me sindromën Down në shoqërinë shqiptare. 

DSA si qëllim të saj ka informimin dhe ndërgjegjësimin e drejtë të opinionit publik dhe palëve të tjera të interesit, duke dhënë një kontribut në zhvillimin e potencialit maksimal të individëve me sindromën Down dhe aftësi të tjera të kufizuara intelektuale.

Në kuadër të vijimësisë dhe zhvillimit të misionit të saj, DSA së fundmi po zgjeron fushën e veprimtarisë dhe shërbimeve të ofruara duke u zhvendosur në ambjente të reja. Në këto kushte DSA shpall kërkesën për ofertë për cilindo subjekt  të interesuar për të paraqitur ofertat e tyre deri me dt 29 Mars për:

 

Thirrje për punësim për team leader

Termat e Referencës

 

Pozicioni/Shërbimi:

Team Leader (1 person)

Projekti/EmriiProgramit:

PRO PAK

Llojiikontratës:

Kontratë me kohë të plotë

Periudha e kontratës:

Ditët e punës:

Fillon nga Mars-Prill 2019

5 ditë/javë

 

Lexo më shumë

Thirrje për punësim për terapistë ABA

         Termat e Referencës

 

Pozicioni/Shërbimi:

Terapist ABA (4 persona)

Projekti/EmriiProgramit:

PRO PAK

Llojiikontratës:

Kontratë me kohë të plotë

Periudha e kontratës:

Ditët e punës:

Fillon nga Mars-Prill 2019

5 ditë/javë

 

Lexo më shumë