Njoftime

Njoftime

Shpallje e Vendit Vakant – Menaxher Finance

Shpallje e Vendit Vakant – Menaxher Finance

Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA), u themelua ne vitin 2013, si nje organizate jo qeveritare dhe jo fitimprurese per te operuar ne fushen e te drejtave te njeriut dhe me konkretisht te te drejtave te personave me aftesi te kufizuara. DSA eshte anetare e shume organizatave te tjera nderkombetare. Per me shume lutem vizitoni www.dsalbania.org dhe faqet tona te mediave sociale ne Facebook (Down Syndrome Albania) dhe ne Instagram (down_syndrome_albania)

Lexo më shumë

Shtyhet afati për ofertime - Kërkesë për Oferta- Rikonstruksion dhe Mobilim

Shtyhet afati për ofertime.

Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA) është një organizatë jo fitimprurëse e themeluar në vitin 2013, përkushtuar për përkrahjen dhe gjithëpërfshirjen e personave me sindromën Down në shoqërinë shqiptare. 

DSA si qëllim të saj ka informimin dhe ndërgjegjësimin e drejtë të opinionit publik dhe palëve të tjera të interesit, duke dhënë një kontribut në zhvillimin e potencialit maksimal të individëve me sindromën Down dhe me aftësi të tjera të kufizuara intelektuale.

Në kuadër të vijimësisë dhe zhvillimit të misionit të saj, Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA) së fundmi po zgjeron fushën e veprimtarisë dhe shërbimeve të ofruara duke u zhvendosur në ambjente të reja. Në këto kushte DSA shpall kërkesën për ofertë për cilindo subjekt të interesuar për të paraqitur ofertat e tyre deri me dt 3 Prill (afati i mëparshëm ishte 29 Mars).

Duke qenë se na u ridesh të rishikonim dhe njëherë për saktësi preventivët, po shtyjmë datën e pritjes së ofertave deri me 3 Prill.

Pra po kërkojmë oferta për:

1. Nga një firmë Zbatuese për Punime Ndërtimore, Elektrike, Hidraulike dhe Kondicionim.

2. Nga një punishte mobilerie.

Lexo më shumë

Kërkesë për Oferta- Rikonstruksion dhe Mobilim

KËRKESË PËR OFERTË

 

Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA) është një organizatë jo fitimprurëse e themeluar në vitin 2013, përkushtuar për përkrahjen dhe gjithëpërfshirjen e personave me sindromën Down në shoqërinë shqiptare. 

DSA si qëllim të saj ka informimin dhe ndërgjegjësimin e drejtë të opinionit publik dhe palëve të tjera të interesit, duke dhënë një kontribut në zhvillimin e potencialit maksimal të individëve me sindromën Down dhe aftësi të tjera të kufizuara intelektuale.

Në kuadër të vijimësisë dhe zhvillimit të misionit të saj, DSA së fundmi po zgjeron fushën e veprimtarisë dhe shërbimeve të ofruara duke u zhvendosur në ambjente të reja. Në këto kushte DSA shpall kërkesën për ofertë për cilindo subjekt  të interesuar për të paraqitur ofertat e tyre deri me dt 29 Mars për:

 

Thirrje për punësim për team leader

Termat e Referencës

 

Pozicioni/Shërbimi:

Team Leader (1 person)

Projekti/EmriiProgramit:

PRO PAK

Llojiikontratës:

Kontratë me kohë të plotë

Periudha e kontratës:

Ditët e punës:

Fillon nga Mars-Prill 2019

5 ditë/javë

 

Lexo më shumë

Thirrje për punësim për terapistë ABA

         Termat e Referencës

 

Pozicioni/Shërbimi:

Terapist ABA (4 persona)

Projekti/EmriiProgramit:

PRO PAK

Llojiikontratës:

Kontratë me kohë të plotë

Periudha e kontratës:

Ditët e punës:

Fillon nga Mars-Prill 2019

5 ditë/javë

 

Lexo më shumë

Kërkesë për Ofertë për Shërbime Arkitekturore

KERKESE PER OFERTE

Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA) është një organizatë jo fitmprurëse e themeluar në vitin 2013 e përkushtuar në promovimin, përkrahjen dhe gjithëpërfshirjen e personave me sindromën Doën në shoqërinë shqiptare. DSA si qëllim të saj ka informimin dhe ndërgjegjësimin e drejtë të opinionit publik dhe palëve të tjera të interest, duke dhënë një kontribut në zhvillimin e potencialit maksimal të individëve me sindromën down dhe aftësi të tjera të kufizuara.

Në kuadër të vijimësisë dhe zhvillimit të misionit të saj, DSA së fundmi po zgjeron fushën e veprimtarisë dhe shërbimeve të ofruara duke u zhvendosur në ambjente të reja. Në këto kushte:

Shpall kërkesën për ofertë për cilindo subjekt apo individ të interesuar për të paraqitur ofertat e tyre për Shërbim Arkitekti.

Më shumë